ביטול עיסקה בארוספורט

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר ארוספורט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה.

בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן את פרטי העסקה ומספר ההזמנה אותה הלקוח מבקש לבטל.

 אם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של מבצע ההזמנה לצורך אימות.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

1. בטלפון 03-96-747-96.

2. בפניה בוואטסאפ ע"י לחיצה פה 

3. בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל שירות הלקוחות של החברה info@arosport.co.il

4. מילוי הטופס בהמשך העמוד

לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה חל איסור שימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה וככל שהלקוח/ה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

 החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל ויבוצע לאמצעי התשלום המקורי בו בוצעה העיסקה.

מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, 3 ב- 99 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפת מוצרים תתבצע בהתאם לאמור בעמוד החזרות החלפות. לתקנון האתר ולפרטים מלאים לחצו כאן

ניתן לבטל בשיחת טלפון או וואטסאפ
בטלפון 03-96-747-96

בוואטסאפ ע"י לחיצה פה 

גם אם המשלוח יצא כבר תוכלו להחזיר את המוצרים ולהזדכות עליהם
פרטים על מדיניות החלפות פה
ע"י מילוי הטופס בהמשך העמוד